Uczelniana Skrzynka Zgłoszeniowa

Uczelniana skrzynka zgłoszeniowa dla
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


Na niniejszą skrzynkę można składać anonimowo opis zjawisk niepożądanych w Uczelni


Formularz